Energetisch Morfologische Bloedtest (EMB)

De Energetisch Morfologische Bloedtest (EMB) is een testmethode waarbij ik door middel van een vingerprik bloed afneem voor onderzoek.

Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het verhaal van jou als klant.

Voor wie?

Voel jij je al langere tijd niet fit, ben je vaak moe, futloos, heb je weinig energie, heb je vage klachten waar je geen antwoord op krijgt, slaap je slecht, heb je vaak buikklachten, heb je huidproblemen, heb je moeite met afvallen?

Meten = weten!

Wil je inzicht krijgen in waar de oorzaak ligt van jouw klachten en inzicht krijgen in bepaalde (voedings-) tekorten plan dan een energetisch morfologische bloedtest (EMB) in.

De testmethode is een combinatie van het hematologische, microscopische en energetische bloedonderzoek. Als therapeut ontvang ik informatie over jouw als klant, zoals inzicht over je vitaminen- en mineralen status. Kom je bepaalde vitaminen of mineralen tekort die overeenkomen met jouw klachten dan is dat de basis waarmee we gaan werken.

De testmethode geeft uiteraard veel meer informatie dan alleen over vitaminen en mineralen, hij geeft inzicht in o.a. vrije radicaal belasting, vetzurenbalans, hormonen, neurotransmitters, stressparameters, meridianen, energetische pathogeen belasting (o.a. schimmels, bacteriën), darmflora, energetisch blokkades, intoleranties voor voedingsstoffen.

Ons bloed stroomt dagelijks 7.000 keer door onze bloedvaten rond met een uiterst waardevolle lading: zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen worden van orgaan tot orgaan, van cel naar cel vervoerd. Het bloed bereikt elke afgelegen uithoek van ons lichaam, van onze teennagels tot onze haarwortels. Het bloed is niet alleen transportmiddel, maar ook temperatuurregelaar en middelpunt van ons afweersysteem. Uit het bloed kan waardevolle informatie gehaald worden.

De hierboven beschreven testmethode als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeksmethode zijn echter een meerwaarde voor jou als klant en voor mij als therapeut omdat ze waardevolle en bruikbare informatie geven over de verstoringen in jouw lichaam, waarmee ik jou kan helpen.

Energetisch Morfologische Bloedtest fit met simone son en breugel

Wat wordt er gemeten en welke verstoringen kunnen aangetoond worden met deze test?

 • Vrije radicaal belasting (afvalstoffen)
 • Leverbelasting
 • Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)
 • Parasietbelasting (dit kan een reden zijn van darmklachten)
 • Adrenale status (stress, bijnieren, cortisol)
 • pH balans (zuurtegraad van je lichaam)
 • B12-status
 • Vitaminepanel (bijvoorbeeld een vitamine D tekort)
 • Mineralenpanel (bijvoorbeeld een magnesium of calcium tekort)
 • Spoorelementenpanel (bijvoorbeeld een zink of jodium tekort)
 • Toxische belasting (teveel gifstoffen in je lichaam)
 • Virale belasting (denk hierbij aan een virus dat je hebt gehad dat nu nog zorgt voor vermoeidheid)
 • Bacteriële belasting
 • Geopatische stress (stress van WiFi, zendmasten, wateraders)
 • Pancreasinsufficiëntie (alvleesklier/insulineresistentie)

Ook worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoglobine (Hb)
 • Hematocriet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Wat is ‘energetisch’ meten?

Albert Einstein zei het al: E = Mc2. Dit komt neer op een eenvoudig concept: energie is alles wat er is! Energie bezielt elke cel en elk orgaan in je lichaam, met andere woorden: energie = het leven!

Energetische Geneeskunde is de geneeskunde van de energieën die het lichaam aansturen, ondersteunen en voeden en zegt alles over jouw gezondheid en emotioneel welzijn.

Energie bestaat uit frequenties. Materie staat met elkaar in verbinding op trillingsniveau.

Je cellen hebben een eigen frequentie, net zoals je organen en gedachten. Cellen, organen en het zenuwstelsel communiceren met elkaar via frequenties of energie.

We meten wat er in het lichaam uit balans is en wat energetisch de oorzaak kan zijn.

Alle cellen in het lichaam hebben een cel-eigen energetische waarde (trilling). Deze energetische waarde wordt via resonantie gemeten waarna een totaaloverzicht van de fysieke en mentale gezondheid zichtbaar wordt. Het apparaat zendt een orgaan specifieke trilling uit en ontvangt deze terug van het orgaan. Het verschil tussen het gezonden en ontvangen signaal wordt omgezet waarna duidelijk te zien is hoeveel functieverlies er in een bepaalde cel is ontstaan. Bloed bevat ook energetische trillingen/waarde. Ons lichaam geeft op trillingsniveau aan wat er nodig is om weer in balans te komen.

Wat is het verschil met een reguliere meting?

Regulier kan er met behulp van een bloedonderzoek worden vastgesteld of er sprake is van bepaalde infecties, auto-immuunziekten, bloedarmoede en schildklierafwijkingen.

Uit bloed kan echter nog meer informatie gehaald worden zoals bijvoorbeeld welke mogelijke voedingstekorten er zijn, of er energetische verstoringen en/of belastingen zijn die de klachten kunnen veroorzaken die jij ervaart.  

Graag ga ik samen met jou op zoek naar hoe we jouw lichaam in balans krijgen!

Hoe gaat een EMB in mijn praktijk in zijn werk

Tijdens het eerste consult nemen wij een uitgebreide vragenlijst samen door, deze vragenlijst is ingevuld en aangeleverd voorafgaand aan het consult. Uit deze vragenlijst haal ik waardevolle informatie die ook de basis is voor de EMB.

Na het bespreken van de vragenlijst neem ik via een vingerprik capillair bloed af.

Ik ben gecertificeerd om energetische morfologische bloedtesten af te nemen.

Het bloed wordt vervolgens onderzocht en na 14 werkdagen ontvang ik de uitslag. Voor bespreking van de uitslag, plannen wij een tweede consult.

Na het tweede consult ontvang je van mij een samenvatting van het gesprek en de adviezen.

Energetisch Morfologische Bloedtest fit met simone son en breugel

Wil je naar aanleiding van de EMB ook een voedingsadvies en voorbeelden van ontbijt, lunch en diner ontvangen?
Plan dan de uitgebreide EMB in. Heb je nog vragen: bel, mail of app mij gerust.

Wil je hiermee aan de slag, plan dan nu een afspraak in voor de uitgebreide EMB! 

Tarief EMB

Basis
197,-
 • Energetische Morfologische Bloedtest
 • Intake 30 minuten inclusief vingerprik
 • Consult 60 minuten ter bespreking EMB rapport
 • Rapport EMB inclusief samenvatting advies
Populair

Tarief EMB

Uitgebreid
237,-
 • Energetische Morfologische Bloedtest
 • Intake 30 minuten inclusief vingerprik
 • Consult 60 minuten ter bespreking EMB rapport
 • Voedingsadvies
 • Rapport EMB inclusief samenvatting advies
vaak gekozen

Tarief EMB

VIP
292,-
 • Energetische Morfologische Bloedtest
 • Intake 30 minuten inclusief vingerprik
 • Consult 60 minuten ter bespreking EMB rapport
 • Voedingsadvies
 • Rapport EMB inclusief samenvatting advies
 • Check up na 4 weken,vervolgconsult 60 minuten
meest gekozen

Voor alle mogelijkheden plannen we de afspraken in mijn praktijk. Als je wilt kunnen wij ook een Zoom- of telefonische call inplannen om de uitgebreide intake te doen en de uitslag te bespreken.

Als je dit wilt, geef het dan aan zodat ik de EMB-testkit naar je kan opsturen.

Disclaimer: De adviezen die wij geven hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze EMBTest® een deficiëntie aangeeft. EMBTest® doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van deze EMBTest® vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.

Laura Heesben
Laura Heesben
Read More